Jyväskylä - Meidän kaikkien parhaaksi

Meille kaikille Keski-Suomalaisille on turvattava laadukkaat peruspalvelut mitkä ovat helposti ja nopeasti saatavilla, asuinpaikasta riippumatta.

Sosiaalipalvelut

Terveys- ja hoitopalvelut

Pelastustoimet

Kaikessa toiminnassa pitää meidän varmistaa tasavertainen asema sosiaali-, terveys- ja hoivapalvelujen saatavuudessa. 

Myös ikääntyneiden ja heikommassa asemassa olevien osalta. 

Palvelut pitää saada suomalaisten omalla äidinkielellä

Toimitaan talous edellä. 

Maalaisjärkeä meidän kaikkien parhaaksi !

Mika Nousiainen, Jyväskylä   

Olen 56-vuotias yrittäjä sekä kaupunginvaltuuston jäsen. Perheeseeni kuuluvat yrittäjäpuoliso Minna sekä kultainennoutaja Hugo. 

Elämä ja yrittäjyys on opettanut nöyryyttä, periksiantamattomuutta ja päättäväisyyttä asioiden hoitamisessa. Olen kokenut elämässäni onnistumisia, mutta myös epäonnistumisia. Kaikki tämä on opettanut ja kasvattanut minua niin työelämässä kuin ihmisenä.  Positiivinen elämänasenne ja maalaisjärki on auttanut vaikeuksien yli ja sitä samaa ajatusmallia tulen vaalimaan jatkossakin. 

Olen työskennellyt markkinoinnin-, myynnin- ja kehitystyön parissa 33-vuoden ajan, joista yrittäjänä olen toiminut 16-vuotta. Koulutukseltani olen merkantti, jota olen täydentänyt  sekä kauppateknikon että toimitusjohtajan tutkinnoilla. Työn vastapainona harrastan monipuolisesti liikuntaa.

Luottamustehtäviä: Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, kaupunkirakennelautakunnan jäsen, Jyväskylän kaupunginhallituksen varajäsen


Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja toisten kunnioittaminen 

ovat elämäni perusarvot.


Tehdään yhdessä meille parempi Keski-Suomi

Maalaisjärkeä meidän kaikkien parhaaksi !